Czy warto korzystać usług z kancelarii restrukturyzacyjnej?

Prowadzenie własnej firmy nie jest prostym zadaniem, szczególnie w czasie kryzysu i zmniejszonej ilości zamówień. Jeżeli wpadniemy w kłopoty finansowe, nie powinniśmy popadać w panikę, a zamiast tego poszukać profesjonalnej pomocy. Czy kancelaria restrukturyzacyjna może nam pomóc w takiej sytuacji?

 

  1. Czym zajmuje się kancelaria restrukturyzacyjna?
  2. Jakie kompetencje posiada doradca restrukturyzacyjny?
  3. Kiedy współpraca z kancelarią będzie opłacalna dla przedsiębiorstwa?
  4. Na co zwrócić uwagę wybierając kancelarię restrukturyzacyjną?

Czym zajmuje się kancelaria restrukturyzacyjna?

Kancelaria Restrukturyzacyjna KPR to szczególna odmiana kancelarii, której przedstawiciele specjalizują się w zagadnieniach prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Ponieważ jest to zawód zaufania publicznego, osoba wykonująca zadania doradcy jest zobowiązana do zachowania poufności podczas pracy z nami. Wsparcie ze strony doradców obejmuje zarówno oficjalne formy restrukturyzacji przed sądem, jak i te nieoficjalne, gdzie próbujemy się porozumieć z wierzycielami polubownie. Jeżeli więc chcemy uchronić swoją firmę przed upadłością, zdecydowanie powinniśmy rozważyć podjęcie współpracy z gronem specjalistów.

Jakie kompetencje posiada doradca restrukturyzacyjny?

Działania doradcy restrukturyzacyjnego mają na celu wsparcie firmy w kontakcie z wierzycielami oraz takie uporządkowanie spraw związanych z długiem, aby mogła ona przejść przez burzliwy okres w możliwie jak najłagodniejszy sposób. Jego praca polega również na wspieraniu klienta w czasie rozpraw sądowych i ustalaniu kolejności oraz wysokości wpłat na rzecz długów firmowych. Doradca aktywnie reprezentuje zarówno dłużników, jak i wierzycieli i stara się pogodzić ze sobą obie strony oraz wypracować plan zniwelowania długu, który z jednej strony jest możliwy w realizacji dla dłużnika, a z drugiej satysfakcjonuje wierzyciela. Do jego zadań należy również weryfikacja, czy firma spełnia warunki umożliwiające przeprowadzenie restrukturyzacji.

Kiedy współpraca z kancelarią będzie opłacalna dla przedsiębiorstwa?

Podstawowym zadaniem kancelarii restrukturyzacyjnej jest ochrona firmy przed upadłością. Jeżeli więc borykamy się z przestojem w zamówieniach i mamy problem ze spłatą narastających zobowiązań, powinniśmy jak najszybciej poszukać profesjonalnej pomocy. Dzięki współpracy z doradcą możemy uratować nasze przedsiębiorstwo poprzez ustalenie realnych i możliwych do zrealizowania warunków spłaty obecnych zobowiązań, co uchroni nas przed koniecznością ogłoszenia upadłości. Ponieważ są to zagadnienia prawne, poleganie na profesjonalnym zespole znającym ich brzmienie i zastosowanie jest dużo lepszym wyjściem z sytuacji, niż samodzielna próba naprawy stanu finansowego przedsiębiorstwa. Dodatkowo współpraca z doradcą jest również sygnałem dla wierzycieli, że traktujemy problem poważnie i naprawdę działamy celem jego rozwiązania.

Na co zwrócić uwagę wybierając kancelarię restrukturyzacyjną?

Wybierając kancelarię restrukturyzacyjną powinniśmy przede wszystkim znaleźć instytucję, z którą będzie nam się łatwo kontaktować, a ewentualny dojazd na spotkania nie będzie stanowił większego problemu. Dobrym pomysłem jest również nawiązanie współpracy z zespołem, który zna specyfikę naszej branży i będzie wiedział, jakie działania sprawdzą się dla niej najlepiej. Jeżeli mamy taką możliwość, warto w tym celu posłużyć się rekomendacją ze strony naszych bliskich lub znajomych przedsiębiorców – dzięki temu jest większa szansa, że podejmiemy dobrą współpracę za pierwszym podejściem.

 

Artykuł sponsorowany

0 thoughts on “Czy warto korzystać usług z kancelarii restrukturyzacyjnej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *