​Jak zwiększyć konkurencyjność Twojej firmy, dzięki nowym technologiom?

Współczesne przedsiębiorstwa szukają coraz bardziej innowacyjnych sposobów, by wyróżnić się na tle innych firm i zdobyć przewagę konkurencyjną. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest wykorzystanie technologii Business Intelligence, czyli analityki biznesowej. Czym dokładnie jest BI i jak może przysłużyć się Twojemu biznesowi? Posługując się przykładem sektora produkcyjnego podpowiadamy, w jaki sposób można podnieść konkurencyjność firmy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii analizy danych.

Czym jest Business Intelligence?

Nie ma możliwości, by efektywnie wykorzystywać dane, bez odpowiednich narzędzi do ich klasyfikacji, segmentacji i kontroli. Takim narzędziem jest właśnie Business Intelligence. To zestaw technologii, procesów i praktyk służących do zbierania, przetwarzania i prezentowania danych biznesowych w formie informacji, które pomagają w podejmowaniu decyzji.

Mówiąc najprościej – BI pozwala przekształcać hurtowe dane w informacje, a informacje w wiedzę. Dzięki temu procesowi firmy są w stanie szybko reagować na zmiany rynkowe i zdobywać przewagi konkurencyjne. Zaawansowane narzędzia Business Intelligence dostarcza FlowDog – platforma wspierająca procesy biznesowe przedsiębiorstw. 

Wykorzystanie BI w sektorze produkcji 

Narzędzia BI mogą być wykorzystywane w niemal każdej branży. Korzystają z nich zarówno małe firmy, jak i duże korporacje. Najchętniej sięgają po nie przedsiębiorstwa z takich sektorów, jak handel, produkcja, e-commerce czy szeroko rozumiana obsługa klienta. Rozwiązania BI w branży e-commerce wykorzystuje się m.in. do analizy zachowania konsumentów, w handlu – do analizy takich danych, jak sprzedaż czy przepływy pieniężne. We wszystkich branżach BI można wykorzystać do analizy zysków i strat czy doskonalenia komunikacji wewnętrznej.

Bardzo dużą rolę BI odgrywa w sektorze produkcyjnym. Analitykę stosuje się tam m.in. przy weryfikacji stanów magazynowych. Ale to niejedyne jej wykorzystanie. Rozwiązania BI w produkcji służą głównie do tego, aby pracownicy mogli we właściwym czasie podjąć odpowiednie działania (np. przenieść produkcję na inną linię, czy wstrzymać proces w razie wykrycia nieprawidłowości). Dostęp do czytelnych danych historycznych pozwala prześledzić proces produkcji od początku do końca i wyciągnąć cenne wnioski. 

Jak BI pomaga firmom uzyskać przewagę konkurencyjną? Case study

FlowDog we współpracy z firmą produkcyjną zoptymalizował zarządzanie zapasami surowców i materiałów. Dostarczony przedsiębiorstwu system BI automatycznie generował alerty, gdy spadała dostępność surowca lub wzrastał popyt. Umożliwiało to pracownikom szybką reakcję i modyfikację procesu produkcyjnego. W efekcie firma zachowała płynność produkcji przy minimalizacji wydatków. 

Monitorowanie, analiza danych i raportowanie procesów na bieżąco z zastosowaniem alertów pozwoliło firmie podjąć szereg szybkich i trafnych decyzji. A to bezpośrednio przełożyło się na jej konkurencyjność na rynku. Co sprawia, że narzędzia Business Intelligence od FlowDog są tak skuteczne?

 • Zintegrowane zarządzanie danymi

Nowoczesne technologie Business Intelligence od FlowDog spajają różne komponenty firmowej infrastruktury, umożliwiając zbieranie, analizę i prezentację danych w jednym miejscu. Dzięki temu można mieć kompleksowy obraz działalności firmy i szybko identyfikować obszary wymagające uwagi.

 • Atrakcyjne wizualizacje

Przekształcając surowe dane w czytelne i atrakcyjne wizualizacje (w formie wykresów, dashboardów czy map cieplnych), BI pomaga w zrozumieniu nawet bardzo skomplikowanych kwestii. 

 • Hurtownie i repozytoria danych

Ostatecznym celem BI jest dostarczenie menedżerom i innym decydentom informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Uruchomienie hurtowni i repozytoriów danych umożliwia składowanie, analizę oraz szybki dostęp do kluczowych informacji. Dzięki temu decyzje biznesowe są podejmowane na podstawie kompleksowej i aktualnej wiedzy. Analiza danych pozwala lepiej zrozumieć trendy rynkowe, szybciej identyfikować problemy w przedsiębiorstwie i skuteczniej wykorzystywać nowe możliwości.

 • Wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa

Narzędzia Business Intelligence pozwalają na automatyczne generowanie raportów. Dzięki temu można monitorować kluczowe wskaźniki efektywności, które określają mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. To jeden z najważniejszych elementów na drodze do osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

 • Przewidywanie trendów

Zaawansowane systemy BI mogą oferować funkcje analityki predyktywnej, które pozwalają przewidywać przyszłe trendy na podstawie historycznych danych.

Zastosowanie Business Intelligence w organizacji niesie ze sobą szereg znaczących korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Kluczowym aspektem wdrażania rozwiązań BI jest zdolność do przetwarzania ogromnych ilości danych w cenne informacje, te informacje w wartościową wiedzę, a tę wiedzę w strategiczne decyzje. To proces, który jest być kluczowym czynnikiem sukcesu w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym – mówi Dominik Dubrowski, CEO FlowDog.

Dlaczego warto inwestować w Business Intelligence od FlowDog? 

FlowDog – poza zaplanowaniem i wdrożeniem BI – zapewnia również przeprowadzenie konsultacji oraz modelowanie architektury systemów, aby jak najlepiej dopasować rozwiązania do potrzeb organizacji. W efekcie tych działań firma zyskuje wszystkie narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania informacją i podejmowania jak najlepszych decyzji. 

Podsumowując, technologie Business Intelligence od FlowDog to nie tylko system do zbierania danych. To przede wszystkim narzędzie do wyciągania wniosków, które pozwala mądrze reagować na potrzeby rynku i świadomie kształtować przyszłość swojego biznesu. 

Artykuł sponsorowany

0 thoughts on “​Jak zwiększyć konkurencyjność Twojej firmy, dzięki nowym technologiom?

 • 25 października, 2023 o 11:26 am
  Permalink

  Nowe technologie to tak naprawdę początek firmy obecnie

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *