Sprawdź, ile wynosi wypłata Kindergeld w 2023 roku!

W Niemczech funkcjonuje rozbudowany system świadczeń socjalnych, który przewiduje między innymi wsparcie finansowe dla rodziców wychowujących dzieci. Dedykowany zasiłek rodzinny, czyli niemiecki Kindergeld, przysługuje – po spełnieniu określonych warunków – również Polakom, którzy mieszkają i pracują u naszych zachodnich sąsiadów. Warto przy tym zaznaczyć, że prawo do ubiegania się o ten rodzaj świadczenia obowiązuje także w sytuacji, gdy tylko jedno z rodziców pozostaje zatrudnione na terenie Niemiec. Jaka jest wysokość świadczenia Kindergeld? 2023 przynosi w tej kwestii pewne zmiany. W poniższym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne szczegóły na temat zasiłku rodzinnego w Niemczech.

Czym jest Kindergeld i komu przysługuje?

Jak już wspomniano, Kindergeld to niemiecki zasiłek rodzinny wypłacany przez tamtejszą kasę rodzinną, czyli tzw. Familienkasse. Świadczenie to ma na celu wsparcie finansowe rodziców i zagwarantowanie im odpowiednich warunków finansowych do wychowywania potomstwa.

Aby móc wnioskować o przyznanie Kindergeld, należy prowadzić wspólne gospodarstwo domowe z dziećmi na terenie Niemiec lub innego kraju Unii Europejskiej (np. Polski) oraz podlegać niemieckiemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to tym samym, że prawo do pobierania zasiłku rodzinnego Kindergeld otrzymują również Polacy, którzy są zatrudnieni za zachodnią granicą w oparciu o umowę o pracę lub prowadzą tam własną działalność gospodarczą (niem. Gewerbe) i rozliczają podatek z Niemiec.

Co istotne, nasi rodacy mogą składać do niemieckiego urzędu wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych na swoje dzieci nawet w sytuacji, gdy mieszkają one na stałe w Polsce. Możliwość tę mają również osoby, które nie posiadają meldunku na terenie Niemiec, jednak tu obowiązuje istotny warunek – w takich sytuacjach osoby te muszą bowiem podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Status ten otrzymują zazwyczaj osoby, które nie są zameldowane za zachodnią granicą, ale pracują tam przez co najmniej 183 dni w ciągu roku.

Jak długo można pobierać Kindergeld 2023?

Niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci mieszkające w gospodarstwie domowym wspólnie z wnioskodawcą, dzieci spokrewnione (lub związane prawnie) z wnioskodawcą oraz rodzicem pracującym na terenie Niemiec. Niemiecki system socjalny uwzględnia w tej kwestii zatem dzieci małżeńskie, pozamałżeńskie, adoptowane, a także dzieci współmałżonka. Kindergeld przysługuje również na wnuki, pod warunkiem że to właśnie dziadkowie posiadają opiekę prawną nad dzieckiem, co oznacza tym samym, że dziecko mieszka z dziadkami i pozostaje na ich utrzymaniu.

Świadczenie Kindergeld 2023 w Niemczech przysługuje na dzieci:

 • do 18. roku życia – wszystkie dzieci;
 • do 21. roku życia – dzieci zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;
 • do 25. roku życia – dzieci kontynuujące naukę.

Warto dodać, że w przypadku rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne istnieje możliwość dłuższego pobierania zasiłku.

Kindergeld 2023 – zmiany w wysokości świadczenia

Wraz z nadejściem 2023 roku niemiecki system socjalny wprowadził istotne zmiany w zakresie wysokości zasiłku rodzinnego Kindergeld. Przypomnijmy: w 2022 roku świadczenie to na pierwsze i drugie dziecko było wypłacane w kwocie 219 euro miesięcznie, na trzecie dziecko – 225 euro, zaś na czwarte i każde kolejne – 250 euro. Natomiast od 1 stycznia 2023 roku na każde dziecko przysługuje miesięcznie 250 euro Kindergeld.

Jak wnioskować o Kindergeld 2023?

Stosowny wniosek o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika w odpowiedniej niemieckiej Familienkasse, do której podatnicy przyporządkowywani są według miejsca zamieszkania. W Niemczech istnieje również możliwość wnioskowania za pomocą kanału online. W każdym przypadku należy skompletować niezbędną dokumentację. Wśród wymaganych dokumentów wymienia się:

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci;
 • w przypadku rozwodu lub separacji rodziców – stosowne orzeczenie sądowe;
 • zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny;
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (fakultatywnie);
 • decyzja o przyznaniu lub nie zasiłku w innym kraju UE;
 • w przypadku zatrudnienia w Niemczech na umowę o pracę – roczne zestawienie od pracodawcy za każdy okres pracy do 4 lat wstecz;
 • w przypadku dzieci po 18. roku życia – zaświadczenie o kontynuowaniu przez nie nauki;
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (niem. Einkommensteuerbescheid);
 • w przypadku osób prowadzących Gewerbe – kopia wpisu do Gewerberegister.

 

Artykuł sponsorowany

0 thoughts on “Sprawdź, ile wynosi wypłata Kindergeld w 2023 roku!

 • 31 stycznia, 2023 o 2:21 pm
  Permalink

  Nie wiedziałem, że takie coś jest 🙂

  Odpowiedz
 • 3 lutego, 2023 o 9:20 pm
  Permalink

  O, dobrze, że są takie strony, gdzie można o tym poczytać

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *