Klasy i progi podatkowe w Norwegii

W Norwegii obowiązują specyficzne progi i klasy podatkowe. Osoby podejmujące pracę na jej terytorium muszą rozliczać się z tamtejszym urzędem skarbowym. W Norwegii wysokość podatku dochodowego jest uzależniona od części kraju. Na północnym obszarze stawka wynosi 18,5%, podczas gdy w pozostałych obszarach jest równa 22%. Pracownicy zagraniczni niebędący rezydentami mogą być natomiast objęci podatkiem źródłowym w wysokości 25%. Próg podatkowy w Norwegii zależy również od dochodu. W 2023 roku został on obniżony dla zarobków poniżej 750 tys. NOK, a dla osób zarabiających powyżej 750 tys. NOK podwyższony.

Progi podatkowe i podatek dochodowy w Norwegii

Pierwszy próg podatkowy w Norwegii wynosi 1,7% i dotyczy dochodów, które wynoszą do 198 350 NOK. Wysokość drugiego progu podatkowego to 4%, a do jego płacenia zobowiązane są osoby o zarobkach sięgających maksymalnie 279 150 NOK. Trzeci próg podatkowy ustalono na 13,5% i dotyczy on pracowników o dochodach do 642 950 NOK. Czwarty próg podatkowy wynosi 16,5% i odnosi się do pracowników zarabiających do 926 800 NOK, podczas gdy piąty próg podatkowy jest równy 17,5% dla dochodów brutto ponad 1,5 mln NOK. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Norwegii muszą płacić podstawową stawkę podatku dochodowego w wysokości 22%, a także składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 11,4%. Kwota ta będzie uzależniona od progu podatkowego osiągniętego przez przedsiębiorcę. Do tego należy doliczyć również koszty stałe, które są związane chociażby z zatrudnieniem pracowników. Podatki w Norwegii związane są z dość złożonymi przepisami, dlatego warto zasięgnąć pomocy Polish Connection. Zespół doradców może pomóc przy rozliczeniach, a ich specjalizacją jest kompleksowa obsługa firm w Norwegi pod kątem rachunkowości i księgowości.

Klasy podatkowe w Norwegii

Norweski system podatkowy ulegał przez lata licznym zmianom, które w rezultacie doprowadziły do zlikwidowania dwóch klas podatkowych. Osoby fizyczne pracujące w tym kraju muszą zatem rozliczać się zgodnie z procedurami ustalonymi dla pierwszej klasy podatkowej. Druga została ostatecznie zlikwidowana w 2018 roku. Pierwsza klasa podatkowa w Norwegii obejmuje wszystkich podatników. Zwolnienie z obowiązku odprowadzania podatku dotyczy osób, których dochody netto nie przekroczyły w danym roku kwoty wolnej od podatku. W przypadku pracowników podejmujących pracę jedynie sezonową wartość ta jest proporcjonalnie zmniejszana. W 2022 roku kwota wolna od podatku wynosiła 58 250 NOK. W Norwegii obowiązuje również klasa podatkowa 0, która nie obejmuje odliczeń osobistych. W praktyce znajduje ona zastosowanie dość rzadko, np. przy objętym opodatkowaniem i nierozliczonym spadku.

Ulgi podatkowe w Norwegii

Pracownikom z Polski przynależącym do pierwszej klasy podatkowej przysługują pewne ulgi podatkowe, dzięki którym można uzyskać większy zwrot nadpłaconych środków lub niższe opodatkowanie. Do najważniejszych świadczeń tego typu należą status pendler oraz rozliczenie zwykłe. Pierwsze z nich może uzyskać każdy polski obywatel, który jest zatrudniony w Norwegii lub prowadzi działalność gospodarczą na jej terytorium oraz regularnie odwiedza rodzinę w miejscu stałego zamieszkania. Aby uzyskać świadczenia, należy odwiedzać Polskę minimum raz w roku i nie posiadać na terenie Norwegii samodzielnego lokum. Status pendler pozwala na odliczenie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do miejsca stałego zamieszkania. Rozliczenie zwykłe jest natomiast ulgą dla osób, które nie korzystają z pozostałych świadczeń. Za jego pośrednictwem można odliczyć koszty dojazdu do pracy, opieki nad dziećmi, wpłat na fundusz emerytalny, odsetek kredytów czy darowizn na organizacje charytatywne, a także koszty uzyskania przychodu. Aby skorzystać ze świadczeń, należy dostarczyć komplet, wymaganych przez norweski urząd skarbowy, dokumentów. Ich liczba i rodzaj zależy od wybranego sposobu rozliczenia.

 

Artykuł sponsorowany

0 thoughts on “Klasy i progi podatkowe w Norwegii

  • 3 maja, 2023 o 8:49 pm
    Permalink

    Żeby tam pracować to trzeba dużo zarabiać 🙂

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *